Бакалаврат комп’ютеризовані технології проектування і виробництва

Мета освітньої програми Комп’ютеризовані технології проектування і виробництва ” (спеціальність 187) передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та вирішувати прикладні проблеми професійної діяльності у сфері деревообробних та меблевих технологій, розроблення заходів з підвищення ефективності існуючих технологічних процесів галузі та збереження довкілля, враховуючи вимоги сталого розвитку. Випускники навчальної програми, одночасно з набуттям класичних технологічних вмінь зі створення виробів з деревини, розширюють знання та вміння працювати з  програмним забезпеченням з проектування цих виробів, роботою з комп’ютеризованим та автоматизованим виробничим обладнанням, сучасними енергоефективними та екологічно-безпечними технологіями.

Придатність до працевлаштування

Місця праці передбачені «Довідниками класифікаційних характеристик професій працівників та номенклатурами посад деревообробних і меблевих виробництв, проектно-конструкторських організацій, підприємств і організацій лісової промисловості, різного роду фірм та інших структур, профіль яких, або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній професійній підготовці фахівця.

Подальше навчання: здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

ОПП Комп’ютеризовані технології проектування і виробництва (бакалавр)