Бакалаврат деревообробні та меблеві технології

Мета освітньої програми “Деревообробні та меблеві технології”, (спеціальність 187) надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навики та компетентності достатні для успішного виконання професійних обов’язків та вирішування практичних проблем у деревообробній галузі та виробництві виробів з деревини, на підприємствах і організаціях лісової промисловості, розроблення заходів з підвищення ефективності існуючих технологічних процесів галузі та збереження довкілля, враховуючи вимоги сталого розвитку.

Придатність до працевлаштування

Місця праці передбачені «Довідниками класифікаційних характеристик професій працівників та номенклатурами посад деревообробних і меблевих виробництв, проектно-конструкторських організацій, підприємств і організацій лісової промисловості, різного роду фірм та інших структур, профіль яких, або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній професійній підготовці фахівця: Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми); директор з виробництва; начальник проектно-конструкторського відділу; приватний підприємець; начальник бюро; начальник виробництва; начальник відділу технічного контролю; начальник дільниці; начальник зміни (промисловість); начальник лабораторії з контролю виробництва; технік-технолог, технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження); технолог, технік, технік-технолог з виробництва виробів з деревини, лаборант (галузі техніки).

Подальше навчання: здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

ОПП Деревообробні та меблеві технології (бакалавр)