КОПИНЕЦЬ Зоя Павлівна

КОПИНЕЦЬ Зоя Павлівна

 

Кандидат технічних наук, доцент

zoya.kopynets@nltu.edu.ua

ORCID Author ID

Google Scholar ID 

НАУКОВІ/ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ

 • процеси сушіння пилопродукції;
 • розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві пилопродукції та напівфабрикатів з деревини;
 • дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій використання деревини.

ОСВІТА

 • У 1997 р. закінчила Український державний лісотехнічний університет (спеціальність – «Технологія деревообробки», кваліфікація – інженер-технолог).
 • У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук. Тема дисертації: «Розроблення технології сушіння тонких пиломатеріалів з деревини дуба».

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ

 • Кандидат технічних наук

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • За напрямками освітньо-наукової діяльності

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв;
 • Раціональне використання деревини; САПР об’єктів деревообробки.

ЕКСПЕРНА/НАУКОВА/ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Робота в робочій групі з розробки ОПП “Деревообробні та меблеві технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології
 • Робота в робочій групі з розробки ОНП “Деревообробні та меблеві технології” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології
 • Робота в робочій групі з розробки ОНП “Деревообробні та меблеві технології” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології

ПУБЛІКАЦІЇ

 Посилання на профілі

 • Кількість публікацій у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України та іноземних держав – 45
 • Основні публікації за напрямами наукових досліджень:
  1. Копинець З.П. Обґрунтування способу сушіння тонких пиломатеріалів / З.П. Копинець // Науковий вісник. Вип.12.3, Львів, УкрДЛТУ, 2002 – с.109-112.
  2. Білей П.В. Дослідження коефіцієнта сушіння в періоді заповільнюючої швидкості сушіння для тонких пиломатеріалів / П.В. Білей, З.П. Копинець // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість Матеріали міжнародної наукової конференції: міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 37.1. – С. 14-16.
  3. Ференц О.Б. Дослідження специфікаційного виходу заготовок лицьового шару паркетних дощок / О.Б. Ференц, З.П. Копинець, В.М. Сторожук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу» – Харків: ХНТУСГ. – 2016. – Вип. 178. – С. 19-23.
  4. Безкоровайний А.Г. Напрями зменшення витрати деревини у виробництві клеєних брусів для столярних виробів / А.Г. Безкоровайний, В.О. Маєвський, З.П. Копинець, А.С. Куцик // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(1) – С. 148–150.
  5. Губер Ю.М. Дослідження зміни вологості тонких пиломатеріалів під час витримування їх за різних умов / Ю.М. Губер Ю.М., З.П. Копинець, Є.М. Миськів, Ж.Я. Гуменюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу» / Харків: – 2017. Вип. 189. – С. 14-20.
  6. Маєвський В.О. Технологічні аспекти регулювання витрат деревинної сировини під час виготовлення віконних блоків з тришарового клеєного бруса / В.О. Маєвський, З.П. Копинець, В.М. Ковбасюк, Є.М. Миськів, М.М. Якуба // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць. – Львів: Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2019. – Вип. 18. – C. 208-216.
  7. Губер Ю.М. Аналіз методів визначення тривалості сушіння соснових необрізних пиломатеріалів / Ю.М. Губер, З.П. Копинець, Ю.Р. Дадак, Ж.Я. Гуменюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць. – Львів: Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2020. – Вип. 20. – C. 214-221.
  8. Маєвський В.О. Оцінювання витрати букової пиловної сировини на виготовлення чорнових заготовок із заданими розмірно-якісними характеристиками / В.О. Маєвський, З.П. Копинець, О.Б. Ференц, Є.М. Миськів, М.М. Федик // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць. – Львів: Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2021. – Вип. 22. – C. 227-234.

УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ/ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ

 • Була співвиконавцем чотирьох госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних робіт пов’язаних із підвищенням ефективності технологічних процесів у деревообробній галузі.