Магістратура

Мета та особливості освітньої програми Технології деревообробки” (спеціальність 187):

Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та інші компетентності достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю “Деревообробні та меблеві технології” у виробничих умовах та освітньому середовищі, а також пов’язаних з аналізом, синтезом, розробленням та здатністю впроваджувати у виробництво науково-обґрунтованих технологічних рішень та ідей, враховуючи вимоги сталого розвитку.

Освітньо-професійна програма спрямована на актуальні аспекти професійної діяльності, в рамках якої можлива подальша наукова та науково-педагогічна кар’єра.

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної діяльності у деревообробній галузі промисловості.

ОПП Технології деревообробки (магістр)

Мета та особливості освітньої програми Технології виробів з деревини (спеціальність 187):

Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та інші компетентності достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю “Деревообробні та меблеві технології” у виробничих умовах та освітньому середовищі, а також пов’язаних з аналізом, синтезом, розробленням та здатністю впроваджувати у виробництво науково-обґрунтованих технологічних рішень та ідей, враховуючи вимоги сталого розвитку.

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної діяльності у деревообробній галузі промисловості.

ОПП Технології виробів з деревини (магістр)