Історія кафедри

Кафедра створена у 1947 р. як кафедра лісопиляння і сушіння деревини. Вона охоплювала чотири цикли дисциплін: технологія пиломатеріалів; сушіння деревини; охорона праці; патентознавство. З такою назвою кафедра існувала до 1975 р. Завідувачами кафедри були доценти Луцевич К.В., Єфремов М.С., Міхеєв І.І., Худін К.С., Книш В.А.. Згодом основні цикли дисциплін входили до складу різних кафедр, які в певні періоди очолювали доценти Книш В.А.,Носовський Т.А., Білей П.В., Гербей В.М., Мацюк Р.І., проф. Максимів В.М., проф. Білей П.В.

Кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів (ТЛ,С і ДБВ) утворена 1 липня 2011 року. Останні десятиліття в Україні стрімко розвивається будівництво, у т.ч. і дерев’яне будинкобудування. Це викликало потребу у фахівцях з поглибленими знаннями та вміннями з технологій виготовлення столярно будівельних виробів (вікон, дверей, паркету, виробів профільних з деревини і деревинних матеріалів для будівництва), різних форм дерев’яних споруд та будівель. Реагуючи на попит ринку і була утворена кафедра.

Першим завідувачем кафедри став один з ініціаторів її створення директор Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну проф. д.т.н. Максимів В.М. До складу кафедри увійшли такі досвідчені педагоги та науковці, як проф. Мацюк Р.І., доц. Горбачова Л.Н., доц. Ференц О.Б., доц. Маєвський В.О., а також молоді та перспективні – к.т.н., ст. викл. Копинець З.П., к.т.н., доц. Щупаківський Р.Б., доц. Дадак Ю.Р., к.т.н., ас. Миськів Є.М.

Кафедра має три основні напрямки освітньої та наукової діяльності: технологія лісопильно-деревообробних виробництв; технологія столярних виробів; технологія дерев’яного будинкобудування. Співробітники кафедри працюють над покращенням навчально-методичного забезпечення дисциплін, видаючи підручники, посібники, методичні вказівки. Результати наукової діяльності публікуються у вітчизняних та закордонних фахових виданнях. Співробітники кафедри беруть участь як в університетських наукових конференціях, так і в закордонних у Польщі, Словаччині, Німеччині, Литві, Білорусії тощо. Міжнародна співпраця є одним із найважливіших напрямків розвитку кафедри.

Особливу увагу на кафедрі приділяють підготовці кадрів найвищої кваліфікації – кандидатів та докторів наук. На кафедрі два доктори наук та п’ять кандидатів наук. Майже увесь штат з науковими ступенями. Над докторськими дисертаціями успішно працюють доц. Дадак Ю.Р. і доц. Щупаківський Р.Б. Окрім того, на кафедрі працюють аспірант та здобувачі наукових ступенів. Навчально-допоміжний персонал кафедри – Садовий М.І., Чорнобай Л.В. на належному рівні забезпечують обслуговування навчального процесу. Такий підхід дозволяє забезпечувати навчальний процес висококваліфікованими кадрами, породжує здорову конкуренцію та сприяє омолодженню  викладацького складу.