Головна сторінка

Кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів

QIP Shot Screen 0171 bilei 150x15011
 Завідувач кафедри ІТ, д.т.н. професор Білей Петро Васильович
 м.Львів, вул. Залізняка, 11

 tlsdbv@nltu.edu.ua
 tlsdbv.nltu.lviv.ua

Завідувач кафедри,
доктор технічних наук, професор
Білей Петро Васильович

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

Бакалавр (повна та скорочена форма навчання):

  • Деревооброблювальні технології

Магістр:

  • Деревооброблювальні технології

Тематика наукових досліджень кафедри відповідає пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки, зокрема першому напрямку – фундаментальні дослідження з найважливіших (для деревообробної галузі промисловості) проблем природничих наук. Вказаний напрямок базується на основі досліджень і розробки прогресивних енерго- і матеріалоощадних технологій та сучасного обладнання в лісопиляльно-деревообробному і столярному виробництвах та дерев’яному домобудуванні. Проведено дослідження з метою розробки науково-обгрунтованих витрат деревини у виробництві пиломатеріалів та столярно-будівельних виробів (науковий керівник – к.т.н., доц. Ференц О.Б.). Досліджено та розроблено рекомендації використання голкофрез для шліфування деревини (науковий керівник – д.т.н., проф. Максимів В.М.). Виконано одну держбюджетну науково-дослідну роботу „Розроблення ресурсозберігаючих технологій виготовлення виробів з деревини з врахуванням її макроскопічних ознак” (науковий керівник – д.т.н., проф., Максимів В.М.)

Розділ домашньої сторінки

Кафедра є випусковою за спеціальністю 187  „Деревообробні та меблеві технології”

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

  • Бакалавр:
  • Магістр

Випускники є фахівцями з технології лісопиляльного, стругального, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, дерев’яного домобудування, проектування технологічних процесів деревооброблення та конструювання виробів з деревини.

Про нас

  • ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
  • ТЕ, ЩО Є ЗАРАЗ

Новини

Контакти

Національний лісотехнічний університет України

«Інститут деревооброблювальних, комп`ютерних технологій і дизайну»

Кафедра «Технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів» (ТЛ,СіДБВ) створена у 1947 р. як кафедра «Лісопиляння та сушіння деревини».

Завідувач кафедри:    Білей Петро Васильович , професор, доктор технічних наук

Телефон:

E-mail:  tlsdbv@nltu.edu.ua

Адреса:  м.Львів, вул. Залізняка, 11