Головна сторінка

Кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів

QIP Shot Screen 0171

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Ференц Олег Богданович

На кафедрі ТЛ,С і ДБВ працюють 7 висококваліфікованих викладачів, з яких 1 професор, 4 доценти, 1 старший викладач та 1 асистент.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю:

Бакалавр:
  • 187 Деревообробні та меблеві технологі

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 187 Деревообробні та меблеві технології здійснюється на базі середньої освіти та  за скороченим терміном для випускників технікумів та коледжів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю „Обробка деревини” та іншими спеціальностями.

Магістр:
  • 187 Деревообробні та меблеві технології (спеціалізація Технології деревообробки)

 

Випускники є фахівцями з технології лісопиляльного, сушильного, столярно-будівельного, тарного виробництв, дерев’яного домобудування, проектування технологічних процесів деревооброблення та конструювання виробів з деревини.

Кафедра бере участь в підготовці фахівців усіх спеціальностей університету за денною і заочною формою навчання.

Кафедра має три основні напрямки освітньої та наукової діяльності: технологія пилопродукції; технологія столярних виробів; технологія дерев’яного будинкобудування. Співробітники кафедри працюють над покращенням навчально-методичного забезпечення дисциплін, видаючи підручники, посібники, методичні вказівки. Результати наукової діяльності публікуються у вітчизняних та закордонних фахових виданнях. Співробітники кафедри беруть участь як в університетських наукових конференціях, так і в закордонних у Польщі, Словаччині, Німеччини, Білорусії тощо. Міжнародна співпраця є одним із найважливіших напрямків розвитку кафедри.

Контакти

Адреса:  м.Львів, вул. Залізняка, 11

Телефон: +380969557169

E-mail:  tlsdbv@nltu.edu.ua