Міжнародна діяльність

Співробітники кафедри приймають участь у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, виставках, що відбуваються як в Україні, так і закордоном (Львів, Київ, Познань, Гановер, Прага, Відень тощо). Також викладачі кафедри беруть участь у міжнародних проектах. Підтримують зв’язки зі спорідненими закордонними навчальними закладами: Північним (Арктичним) федеральним університетом (Російська Федерація), Зволенським технологічним університетом (Словаччина), Варшавським університетом наук про життя (Польща), Університетом природничих наук у Познані (Польща), Білоруським технологічним університетом (Білорусь) та Дрезденським технічним університетом (Німеччина).

Основний напрям міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва кафедри – ресурсоощадні технології виготовлення пилопродукції. Найбільш активно ведеться співробітництво з університетом сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина) у галузі термічного оброблення деревини (доц. Щупаківський Р.Б.).

Під час міжнародних виставок “Деревообробка” у м. Львові, “Лісдеревмаш” у м. Києві працюють консультаційні центри, в яких беруть участь викладачі кафедри та студенти.