Навчальні дисципліни

На кафедрі читаються такі дисципліни:

для спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології

для освітньо-професійного рівня бакалавр:

Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв / Technology of sawmill and woodworking industries

Технологія столярних виробів / Joiner’s technology

Проектування дерев’яних будівельних конструкцій і елементів / Design of wooden building structures and elements

Виробництво дерев’яних покриттів для підлоги / Manufacture of wooden floor coverings

Проектування деревообробних та меблевих виробництв / Design of woodworking and furniture industries

Введення у спеціальність / Introduction to the specialty

Практичні основи столярних і меблевих виробництв / Practical bases of joinery and furniture industries

САПР об’єктів деревообробки / CAD (computer-aided design) of woodworking objects

Числове програмне управління у деревообробці / Numerical control in woodworking

Комп’ютеризовані технології проектування виробів з деревини / Computeraided design technology for wood products

 

для освітньо-професійного рівня магістр:

Технологія дерев’яного домобудування / Wooden house technology

Теорія та практика лісопиляння / Theory and practice of sawing

Проектування світлопрозорих конструкцій / Design of translucent structures

Основи технічної творчості / Fundamentals of technical creativity

Актуальні проблеми галузі / Current problems of the industry

Інноваційні процеси в галузі / Innovative processes in the industry

Основи твердотільного моделювання / Basics of solid state modeling

Технології з CNC у  деревообробних  та меблевих виробництвах / CNC technologies in woodworking and furniture industries

Раціональне використання деревини  The rational use of wood

Екологічні аспекти переробки відходів деревини / Environmental aspects of wood waste processing

Теорія теплового оброблення деревини / The theory of heat treatment of wood

Масообмінні процеси деревообробки / Woodworking processes

Ідентифікація технологічних операцій деревообробки / Identification of technological operations of woodworking

Ідентифікація технологічних операцій у  виробництві виробів з деревини / Identification of technological operations in the production of wood products

 

для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

для освітньо-професійного рівня бакалавр:

Технологія пиломатеріалів / Lumber technology

Основи технології столярних виробів / Fundamentals of joinery technology

 

для спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища

для освітньо-професійного рівня бакалавр:

САПР об’єктів захисту навколишнього середовища / CAD of objects of environmental protection