Навчальні дисципліни

На кафедрі читаються такі дисципліни:

Спеціальнісь 187  Деревообробні та меблеві технології

для освітньо-професійного рівня бакалавр:

 • Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв / Technology of sawmill and woodworking industries
 • Технологія столярних виробів / Joiner’s technology
 • Проектування дерев’яних будівельних конструкцій і елементів / Design of wooden building structures and elements
 • Виробництво дерев’яних покриттів для підлоги / Manufacture of wooden floor coverings
 • Проектування деревообробних та меблевих виробництв / Design of woodworking and furniture industries
 • Введення у спеціальність / Introduction to the specialty
 • Практичні основи столярних і меблевих виробництв / Practical bases of joinery and furniture industries
 • САПР об’єктів деревообробки / CAD (computer-aided design) of woodworking objects
 • Числове програмне управління у деревообробці / Numerical control in woodworking
 • Комп’ютеризовані технології проектування виробів з деревини / Computeraided design technology for wood products

для освітньо-професійного рівня магістр:

 • Технологія дерев’яного домобудування / Wooden house technology
 • Теорія та практика лісопиляння / Theory and practice of sawing
 • Проектування світлопрозорих конструкцій / Design of translucent structures
 • Основи технічної творчості / Fundamentals of technical creativity
 • Актуальні проблеми галузі / Current problems of the industry
 • Інноваційні процеси в галузі / Innovative processes in the industry
 • Основи твердотільного моделювання / Basics of solid state modeling
 • Технології з CNC у  деревообробних  та меблевих виробництвах / CNC technologies in woodworking and furniture industries
 • Раціональне використання деревини  The rational use of wood
 • Екологічні аспекти переробки відходів деревини / Environmental aspects of wood waste processing
 • Теорія теплового оброблення деревини / The theory of heat treatment of wood
 • Масообмінні процеси деревообробки / Woodworking processes
 • Ідентифікація технологічних операцій деревообробки / Identification of technological operations of woodworking
 • Ідентифікація технологічних операцій у  виробництві виробів з деревини / Identification of technological operations in the production of wood products

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

для освітньо-професійного рівня бакалавр:

 • Технологія пиломатеріалів / Lumber technology
 • Основи технології столярних виробів / Fundamentals of joinery technology

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

для освітньо-професійного рівня бакалавр:

 • САПР об’єктів захисту навколишнього середовища / CAD of objects of environmental protection