Наукова діяльність

Основні напрямки наукової і науково-технічної діяльності кафедри відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України, зокрема проводяться дослідження за такими пріоритетними напрямками:

 1. Енергетика та енергоефективність;
 2. Інформаційні та комунікаційні технології.

Для реалізації напрямків наукової і науково-технічної діяльності в межах кафедральної наукової тематики «Розроблення ресурсоощадних технологій пилопродукції, столярних та дерев’яних будівельних виробів» (керівник: докт. техн. наук, проф. Максимів В.М.) виконуються такі завдання:

 1. Вдосконалення та коректування науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві пилопродукції (керівник: докт. техн. наук, проф. Максимів В.М.).
 2. Розроблення технології та науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві клеєних щитів (керівник: докт. техн. наук, проф. Максимів В.М., докт. техн. наук, проф. Маєвський В.О.).
 3. Розроблення технології порожнистих клеєних брусів та науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у їх виробництві (керівник: докт. техн. наук, проф. Маєвський В.О.).
 4. Розпилювання лісоматеріалів на пилопродукцію з урахуванням їх реальної розмірно-якісної характеристики та розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання процесу розпилювання колод (керівник: докт. техн. наук, проф. Маєвський В.О.).
 5. Розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання процесу розкрою пиломатеріалів. Розкрій пиломатеріалів на заготовки з урахуванням їх реальної розмірно-якісної характеристики (керівник: докт. техн. наук, проф. Маєвський В.О.).
 6. Розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві столярних виробів та покриттів для підлоги (керівник: канд. техн. наук, доц. Ференц О.Б.).
 7. Розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у дерев’яному домобудуванні (керівник: канд. техн. наук, доц. Дадак Ю.Р.).
 8. Розроблення наукових основ вловлювання та сепарування відходів у процесах механічного оброблення деревини (керівник: канд. техн. наук, доц. Дадак Ю.Р.).
 9. Удосконалювання технологічних процесів переробки деревинних відходів і низькоякісної деревини (керівник: канд. техн. наук, доц. Копинець З.П.).
 10. Розроблення енергоощадної технології термічного модифікування пилопродукції в середовищі вуглекислого газу (керівник: докт. техн. наук, проф. Максимів В.М., докт. техн. наук, доц. Щупаківський Р.Б.).
 11. Дослідження теплових і фізичних властивостей деревини як об’єкта тепломасообмінних процесів (керівник: докт. техн. наук, проф. Білей П.В.).
 12. Дослідження кінетичних характеристик процесів нагрівання і сушіння деревини (керівник: докт. техн. наук, проф. Білей П.В.).
 13. Синтез фізико-математичних моделей тепломасообмінних процесів (керівник: докт. техн. наук, проф. Білей П.В.).