Наукова діяльність

Основні напрямки наукової і науково-технічної діяльності кафедри відповідають пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки – науково, економічно та соціально обґрунтовані напрямкам науково-технічного розвитку на довгостроковий період (понад 10 років), яким надається пріоритетна державна підтримка з метою формування ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення якості життя населення

Проводяться дослідження за такими пріоритетними напрямками:

1. Інформаційні та комунікаційні технології.
2. Енергетика та енергоефективність.
3. Раціональне природокористування.
Для реалізації напрямків наукової і науково-технічної діяльності в межах кафедральної наукової тематики «Розроблення ресурсоощадних технологій пилопродукції, столярних та дерев’яних будівельних виробів» (керівник: докт. техн. наук, проф. Маєвський В.О.) виконуються такі завдання:
1. Розроблення технології та науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві пилопродукції (керівник: докт. техн. наук, проф. Маєвський В.О.).
2. Технологія розпилювання лісоматеріалів на пилопродукцію з урахуванням їх реальної розмірно-якісної характеристики та розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання процесу розпилювання колод (керівник: докт. техн. наук, проф. Маєвський В.О.).
3. Розроблення та апробація спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання процесу розкрою пиломатеріалів. Розкрій пиломатеріалів на заготовки з урахуванням їх реальної розмірно-якісної характеристики (керівник: докт. техн. наук, проф. Маєвський В.О.).
4. Розроблення ресурсоощадних технологій та науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві столярних виробів та покриттів для підлоги. (керівник: канд. техн. наук, доц. Ференц О.Б.).
5. Розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у дерев’яному домобудуванні (керівник: канд. техн. наук, доц. Щупаківський Р.Б.).
6. Удосконалювання технологічних процесів переробки деревинних відходів і низькоякісної деревини. Розроблення нормативів витрат деревинної сировини на виробництво окремих видів продукції (керівник: канд. техн. наук, доц. Копинець З.П.).
7. Розроблення енергоощадної технології термічного модифікування пилопродукції в середовищі вуглекислого газу (керівник: канд. техн. наук, доц. Щупаківський Р.Б.).