ФЕРЕНЦ Олег Богданович

ФЕРЕНЦ Олег Богданович

кандидат технічних наук, доцент, завідувач  кафедри ТЛ, С і ДБВ

e-mail: ferents_ob@ukr.net

ORCID Author ID – https://orcid.org/0000-0003-4322-3952

ОСВІТА


1974-1979 р. – навчання у Львівському лісотехнічному інституті. Закінчив інститут за спеціальністю “Технологія деревообробки”, кваліфікація – інженер-технолог, отримав диплом з відзнакою.
1985р.- захистив кандидатську дисертацію та отримав ступінь кандидата технічних наук.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Технологія столярних виробів;
 • Проектування світлопрозорих конструкцій;
 • Виробництво дерев’яних покриттів для підлоги;
 • Проектування, монтаж та експлуатація фасадних систем;
 • Науково-технічні основи нормування витрат деревини;
 • Дипломне проектування за спеціальністю 187 “Деревообробні та меблеві технології”;
 • Основи технології столярних виробів;
 • Технологія пиломатеріалів для студентів спеціальності 161 “Хімічні технології”.

ЕКСПЕРТНА/НАУКОВА/ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Експерт відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 12 від 12.01.2004р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2004р. за № 110/8709 «Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-04.
 • Виконавець наступних договорів:
  – ГД № 14-25/20 від 14.07.2020 р.
  – ГД № 14-44/20 від 28.07.2020 р.
  – ГД № 14- 25/21 від 05.11.2021р.
  – ГД №14-03/23 від 05.01.2023 р.

НАУКОВІ/ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:

Основний напрямок наукових досліджень:

 • Дослідження та розроблення ресурсозберігаючих технологій при виготовленні столярно-будівельних та інших виробів деревообробки.
 • Методологічні засади нормування технологічних витрат деревини у лісопильно-деревообробному виробництві.

Тематика наукових досліджень:

 •  Розробка науково – обґрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві паркетних дощок та щитів. Звіт НДР № 93112/23. Львів. 2010. Науковий керівник Ференц О.Б.
 •  Дослідження та розроблення ресурсозберігаючих технологій використання деревини. Звіт ДКР №1-163-07.-Львів:НЛТУ України.-2008.-107с. Науковий керівник Максимів В.М.
 •  Розробити науково-обгрунтовані нормативи витрат сировини у виробництві СБВ. ГД 363 д-06 Науковий звіт НЛТУУ, Львів 2006. Науковий керівник Ференц О.Б.
 •  Розробити науково-обгрунтовані нормативи витрат сировини у виробництві пиломатеріалів. ГД 316 д-05 . Науковий звіт НЛТУУ, Львів 2005. Науковий керівник Ференц О.Б.
 •  Розроблено ТУ: Полотна дверні з деревини та деревинних матеріалів. Технологія виготовлення. Технічні умови ТУ У 16.2-42508472-001:2021. Автори: Маєвський В.О., Марченко Н.В., Ференц О.Б., Копинець З.П.
 • Розроблено ТУ: Блоки віконні деревоалюмінієві. Технологія виготовлення. Технічні умови ТУ У 16.2-42508472-002:2021. Автори: Маєвський В.О., Марченко Н.В., Ференц О.Б., Копинець З.П.

Участь у конференціях і семінарах.

 • За останні 5 років брав участь у понад 16 міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах.

Керівництво науковою роботою студентів.

 • За останні 5 років під його керівництвом було успішно захищено 13 магістерських робіт.

За останні 5 років 11 студентів приймали участь у щорічних студентських науково-технічних конференціях НЛТУ України та опубліковано низку статтей та тез доповідей конференцій за участі студентів, зокрема:

 • Підвищення ресурсоощодності первинного розпилювання при виготовленні паркетних виробів. доц. Ференц О.Б., маг. Щадей В.В., Львів 2017.
 •  Дослідження та обґрунтування параметрів замкових з’єднань паркетних дощок. маг. Чиженвський М.А., доц. Ференц О.Б. та ін. Науковий вісник НЛТУ України.- Львів:НЛТУ України.-2018.
 •  Порівняльний аналіз технологічних процесів виготовлення віконних конструкцій із клеєного бруса. Маг. Берездецький Р.М., доц. Ференц О.Б, Львів 2019.
 •  Дослідження та обґрунтування конструкційних особливостей паркетних дощок. Маг. Михайлишин С.Ю., доц. Ференц О.Б. Матеріали 72-ї НТК студентів, аспірантів та слухачів Малої лісової академії НЛТУ України, 2020 .
 •  Дослідження та обгрунтування параметрів форми та розмірів дверних блоків. Маг. Стороженко А.В., доц. Ференц О.Б. Видавництво НЛТУ України, 2021.
 •  Дослідження виходу палетних заготовок із дров’яної сировини. Маг. Хандучка Р.О., доц. Ференц О.Б. Матеріали ВНПК.-Харків, 2022.ORCID

Author ID – https://orcid.org/0000-0003-4322-3952

• Кількість публікацій у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України та іноземних держав за останніх 10 років – 21

• Основні публікації за напрямами наукових досліджень:

Вибрані  публікації:
1. Ференц О.Б. Заходи щодо економії сировини у виробництві клеєного будівельного бруса / О.Б. Ференц, З.П. Копинець, В.М.Сторожук, О.О.Ференц // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу» «Транспортні технології» – Харків: ХНТУСГ. − 2015. – Вип. 160. – С. 9−14.
2. Сторожук В.М. Безпечність деревообробних підприємств в контексті міжнародної співпраці / О.Б. Ференц, В.М.Сторожук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу» «Транспортні технології» – Харків: ХНТУСГ − 2015. – Вип. 160. – С. 3−8.
3. Ференц О.Б. Пластова технологія виготовлення віконних блоків / О.Б. Ференц, З.П. Копинець, В.М. Сторожук, Р.А. Кравець // Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». – 2015. – №3. – С. 153–156.
4. Ференц О.Б. Дослідження специфікаційного виходу заготовок лицьового шару паркетних дощок / О.Б. Ференц, З.П. Копинець, В.М. Сторожук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу» – Харків: ХНТУСГ – 2016. – Вип. 178. – С. 19-23.
5. Сторожук В.М. Шляхи вирішення питань безпечності малих підприємств лісового комплексу / В.М. Сторожук, О.Б. Ференц, З.П. Копинець, В.М. Гвоздик // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу» / Харків: – 2016. Вип. 178. – С. 134-139.
6. Сторожук В.М. Номенклатура відходів деревообробного підприємства / В.М. Сторожук, О.Б. Ференц, З.П. Копинець, Р.А. Яцюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу» «Транспортні технології» / Харків: – 2017. Вип. 184. – С. 33-38.
7. Безкоровайний А.Г. Технологічні аспекти виготовлення порожнистих клеєних брусів для столярних виробів / А.Г. Безкоровайний, В.О. Маєвський, З.П. Копинець, О.Б. Ференц // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу» «Транспортні технології» / Харків: – 2017. Вип. 184. – С. 23-28.
8. Дослідження та обґрунтування параметрів замкових з’єднань паркетних дощок./ С.І. Білик, О.Б.Ференц, З.П. Копинець, М.А.Чижевський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2018.–Том.28,№7–С.88–91.
9. Маєвський В.О.; Марченко Н.В.; Ференц О.Б. та ін. Нормативно-довідкові матеріали. Додаток до рекомендацій для лісопиляльно-деревообробних підприємств україни «розрахунок норм витрат деревини різних порід на виготовлення пилопродукції залежно від виду лісопиляльного устаткування та вибір лісопиляльного устаткування». Київ. – 2019, 32 с.
10. Маєвський В.О., Копинець З.П., Ференц О.Б., Миськів Є.М., Оцінювання витрати букової пиловної сировини на виготовлення чорнових заготовок із заданими розмірно-якісними характеристиками. Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць. – Львів: Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2021. – Вип. 22. – C. 227-234.
11. Маєвський В.О., Копинець З.П., Ференц О.Б. Вплив розмірних характеристик пиломатеріалів на об’ємний вихід чорнових заготовок. Матеріали Х11 МНТК. – Чернігів, 2022.